Gezondheid is…

De blog Medical Journey gaat over van alles wat met ziekte en gezondheid te maken heeft. Maar wat verstaat men eigenlijk onder ziekte en gezondheid? En wat is jouw mening daar over?

Herkenbaar voorbeeld?

Je werd vanmorgen wakker en voelde je alles behalve fit. Je keel doet pijn, je hele hoofd zit vol en je blijkt ook nog koorts te hebben. Het is zo druk op je werk dat je het je collega’s niet aan wilt doen thuis te blijven. En ach, van achter je computer kun je nog best wel wat doen. Je hoeft niet boven op een stijger te klimmen. Ziek? Nee joh, gewoon een flinke verkoudheid.

Eenmaal op je werk aangekomen, krijg je een telefoontje van een collega. Hij is ziek. Op je vraag wat hij heeft, krijg je als antwoord dat hij slecht geslapen heeft en wat snotterig is en nu niet kan werken…

Wie is er volgens jou ziek?

Vormen van een eigen visie is belangrijk

Ik kan me nog goed herinneren dat mijn eerste lessen op de HBO-V, ondertussen bijna 15 jaar geleden, begonnen met visies op ziekte en gezondheid. Want als je gaat werken in de zorg, is het goed om voor jezelf duidelijk te krijgen hoe je hier nou eigenlijk tegenaan kijkt. Jouw eigen visie op zorg, gezondheid en ziekte bepaalt namelijk voor een groot deel hoe jij in je werk staat en hoe je mensen benadert.

Maar niet alleen voor werknemers in de zorg is dit belangrijk. Ook voor jou kan het interessant zijn bij jezelf na te gaan wat je onder ziekte en gezondheid verstaat. Zeer waarschijnlijk ben je in je dagelijks leven wel eens mensen tegen gekomen die hier toch echt heel anders tegenaan kijken dan jijzelf. Hoe was dit voor je?

Het is niet zo zwart – wit

Als je na gaat denken over wat gezondheid en ziekte is, zul je merken dat het nog niet zo eenvoudig is om te benoemen. Welke criteria handhaaf je hier voor?

Ben je ziek als je een medische diagnose hebt gekregen?

Is er een onderscheid tussen geestelijke en lichamelijke ziekten?

Als je eenmaal ziek bent, blijf je dan de rest van je leven ziek?

Kun je gezond zijn terwijl je een diagnose als diabetes hebt?

De meeste mensen zullen het er over eens zijn dat iemand bij het krijgen van de diagnose ‘kanker’ toch echt wel ziek is. Geldt dat dan ook voor een goedaardige huidkanker, die onder lokale verdoving te verwijderen is? Maar als je een hartinfarct hebt gehad en je hebt hier nagenoeg niks aan over gehouden. Ben je dan voor de rest van je leven ziek?

En hoe zit dat met een burn-out? Er zijn nogal wat mensen die dit zien dit als een hype of een kwaal van zwakkelingen. Maar wat als je ten gevolge van je burn-out zwaar ondergewicht ontwikkelt? Of je krijgt paniekaanvallen? Ben je dan ineens ziek en plak je daar het label ‘angststoornis’ op?

Heeft het eigenlijk zin een label ‘gezond’ of ‘ziek’ op jezelf of op iemand anders te plakken?

Gezondheid is…

Om je wat inspiratie te geven om je eigen mening te vormen, volgen hier drie definities van gezondheid.

“Een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek.” (World Health Organisation)

“De mens is een open cliëntsysteem, opgebouwd uit fysiologische, psychologische, sociaal culturele, ontwikkelings- en spirituele variabelen, dat in voortdurende interactie is met de omgeving. Gezondheid is optimale stabiliteit van het cliëntsysteem. Deze stabiliteit ontstaat wanneer alle variabelen in balans zijn met het geheel van het cliëntsysteem.”(Neuman Systems Model)

 “Als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.” (Machteld Huber)

Welke definitie hanteer je?

Je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen dat het nogal een verschil maakt welke definitie je hanteert. Als je gezondheid ziet volgens de definitie van de WHO, zal er bijna geen mens op deze wereld écht gezond zijn. Waar alle definities het over eens zijn, is dat het niet louter om een lichamelijke toestand gaat, maar dat sociale en geestelijke factoren hierin ook bepalend zijn. Ik geloof dat al deze aspecten op elkaar van invloed zijn. Dit kan zowel in negatieve als in positieve zin.

Subjectief

Voor mijzelf vind ik het niet zo relevant perse een label ‘ziek’ of ‘niet ziek’ op iemand te plakken. Ik vind het vooral belangrijk ieder persoon als uniek te zien en aandacht te hebben voor de impact die een ziekte, aandoening, stoornis (of wat dan ook) heeft op het leven van die persoon. Het is dus subjectief en de impact is afhankelijk van iemands draagkracht, in de breedste zin van het woord.

Waar de één totaal geen hinder ondervindt van eczeem in zijn gelaat, kan dit het leven van een ander volledig bepalen in negatieve zin en de gezondheid aantasten. Andersom kan iemand met een terminale ziekte zich ook goed/tevreden/gezond voelen. Beide situaties kunnen door mensen met een andere visie, ervaring, veerkracht geheel anders worden ervaren.

En jij?

Hoe kijk jij zelf tegen ziekte en gezondheid aan? In welke definitie kun je je het meest vinden? Of heb je misschien een geheel eigen visie/definitie… Laat hieronder je reactie weten!